A M.É.Z. – Miskolci Élő Zene Közhasznú Egyesület (továbbiakban: Egyesület) klubtermében kizárólag az Egyesület alapító-, rendes-, pártoló- és tiszteletbeli tagjai tartózkodhatnak (továbbiakban: tagok). Az Egyesület klubtermében, nem az Egyesület tagjaként való tartózkodással magánlaksértést követ el, mely jogi következményekkel jár (Btk. 221. §).

A tagság feltétele a 18. betöltött életév vagy szülői beleegyezés 18. életévét be nem töltött személyeknél. Az Egyesület klubtermében 16. életévét betöltött, de 18. életévét be nem töltött személyek írás-, vagy szóbeli szülői engedéllyel, 16. életévét be nem töltött személyek csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak.

Egyesületi tagság igénylésére az Egyesület klubtermében vagy a Corner Stage Kávézóban (3530 Miskolc, Papszer u. 48. HRSZ.: 8447/A/5) nyitvatartási időben van lehetőség.
Az igényléshez szükséges adatok: teljes neve, anyja neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe.
Az adatok nem publikusak, harmadik fél részére nem adjuk át.
Az egyesületi tagság igénylését az Egyesület alapító tagjai bírálják el a helyszínen vagy legkésőbb 5 munkanapon belül, ezután kerül szóban, e-mail-ben vagy telefonon keresztül kiértesítésre az igénylő a sikeres vagy sikertelen igénylésről. Az igénylés sikeressége után az Egyesület új tagja 30 napon belül köteles kiváltani a tagsági kártyáját, mely első alkalommal ingyenes váltható ki az Egyesület klubtermében vagy a Corner Stage Kávézóba nyitvatartási időben.
A kártya elvesztése vagy megrongálódása esetén lehetőség van a kártya pótlására, melyet személyesen az Egyesület klubtermében vagy a Corner Stage Kávézóban nyitvatartási időben, illetve interneten a www.cornerstage.hu vagy a www.mezegyesulet.hu honlapon keresztül van lehetőség igényelni. Az új tagsági kártya igénylésének költsége 500 Ft-, melyet a kártya igénylésekor kell megfizetni az Egyesület pénztárában.

Az Egyesület klubtermébe kitelepült vendéglátó a 18 év alatti személyeket szeszes itallal nem szolgálhatja ki. A vendéglátó a tagok életkorának ellenőrzésére jogosult.

Az Egyesület klubtermébe étel, ital, szeszesital, vágó és szúró eszközök, fegyver valamint egyéb sérülésveszélyes tárgyak behozatala tilos! A felsorolt tárgyak, termékek behozatala azonnal a tagság megvonását vonzza magával.

Az Egyesület klubterme kamerákkal megfigyelt terület. A kamerák felvételeit tíz napig tároljuk. Az Egyesület klubtermébe való belépéssel beleegyeznek a togok, hogy felvétel készülhet róluk, melyet az Egyesület bűncselekmény elkövetésekkor vagy a házirend megszegésekkor felhasználhat.

A Egyesület klubtermébe való belépésre nem jogosult, aki erősen ittas, vagy kábítószer hatása alatt áll, botrányos, illemsértő vagy jogszabályba ütköző módon viselkedik, vagy hasonló módon a többi résztvevő terhére van, a hatályos jogszabályok szerint kábítószernek minősülő anyagot használ, azzal visszaél, személyi igazolvánnyal (egyéb hivatalos, eredeti okirattal) nem tudja életkorát igazolni.

Aki az Egyesület klubtermében való részvételre nem jogosult, az Egyesület klubtermét köteles elhagyni, illetve az Egyesület tagjai által kivezethető.

Képi és hangfelvételek:
Az Egyesület klubterméknek a területén minden képi- és hangfelvételi berendezés működtetése a alapító tagok engedélyéhez kötött. Amennyiben a programról képi- vagy hangfelvétel készül, a felvételeken szereplő tagok azzal kapcsolatban semmilyen követeléssel nem élhetnek, sem a Egyesülettel, sem a felvétel készítőivel szemben.

Ruhák, értéktárgyak elhelyezése:
Az Egyesület klubtermében nem működik ruhatár, értékmegörző. A ruhák, értéktárgyak az erre kialakított helyeken illetve a fogasokon helyezhetőek el. Az Egyesület az őrizetlenül hagyott ruhákért, értéktárgyakét anyagi felelősséget nem vállal. Eltűnt ruhákkal, értéktárgyakkal kapcsolatban az Egyesület alapító tagjainál érdeklődhet és kérheti azok kiadását az Egyesület klubtermében, illetve a meg nem talált ruháknál, értéktárgyaknál a kamerafelvétel visszanézését.

A Egyesületi programok kezdési időpontjai tájékoztató jellegűek, ahhoz képest eltérés előfordulhat.

A Egyesület klubtermébe való belépéssel a fenti szabályok elfogadottnak minősülnek.
Az Egyesületi Házirend nem ismerete nem mentesít azok betartása és a felelősségre vonás alól.

M.É.Z. – Miskolci Élő Zene Közhasznú Egyesület
Klubterem házirend